פורומים תחומיים

הפורומים התחומיים- שולחנות העבודה במיזם
מיזם ההתנדבות מושתת על ייצוג תלת מגזרי ומתבסס על תשתיות ויכולות קיימות של כל אחד מהמגזרים. עיצוב התכנים והפעולות המרכזיות של המיזם מתבצעים על בסיס היוועצות ושיתוף של אנשי שטח ואנשי מקצוע בשלוש פלטפורמות מרכזיות: ועד המנהל, פורום ארצי לקידום התנדבות והשתתפות חברתית ושישה פורומים תחומיים. בראש כל אחד מהפורומים, עומד יו"ר פורום, שהוא גם חבר הועד המנהל המיזם.
הפורומים התחומיים– הם מעגלי עבודה, שנועדו ליצור מסגרת שיח קבועה, תלת מגזרית, המבוססת על תרבות של הבנה, שותפות והסכמה. תפקיד הפורומים לקדם את הידע, העשייה והחדשנות המעורבים בתחומי ההתנדבות השונים, תוך בניית שיתופי פעולה, איגום משאבים בין השותפים לעשייה, ייזום ואיתור יוזמות מן השטח ומימוש רעיונות חדשים. נושאי הפורומים הוסכמו ונקבעו במסגרת השולחן העגול התלת מגזרי.
כל פורום כולל נציגים משלושת המגזרים: המגזר הציבורי, המגזר העסקי והמגזר השלישי, המייצגים גופים בעלי עניין בתחום העיסוק של הפורום. הפורום מגדיר את מטרות הפעולה, את סדרי העדיפויות לקידום הנושא, בוחן מודלים והצעות להרחבת העשייה בתחום ומקדם תכנית עבודה ליישום ההחלטות.
להלן רשימת הפורומים התחומיים ותחומי העיסוק המרכזיים שלהם:

הקמת תשתית לקידום, פיתוח ועיגון המדיניות הציבורית והחקיקתית בתחום ההתנדבות וההשתתפות החברתית. קידום חקיקה תומכת לפיתוח תכניות התנדבות, מחקר בתחום ההתנדבות וחיזוק השדה ההתנדבותי. פיתוח מודלים של אסדרה עצמית להתנדבות.
הקמת תשתית למדידת ההתנדבות וההשתתפות החברתית, איגום ופיתוח ידע בהתנדבות והרחבת שדה המחקר בתחום ההתנדבות. פיתוח מדד ישראלי להתנדבות, איגום ידע חדש וקיים והפצתו.
הרחבת תחום התנדבות העובדים בשלושת המגזרים. פיתוח ואיגום ידע קיים וקידום תחומי התנדבות מגוונים ומתואמים לקהלי היעד השונים .
הקמת תשתית לפיתוח התמקצעות בהתנדבות, פיתוח תהליכי למידה והכשרה בראייה בין מגזרית. קידום פלטפורמה להנגשת ידע באמצעות מיסוד תהליכי למידה
פיתוח וחיזוק תשתיות העשייה ההתנדבותית ברמה הארצית, המקומית והארגונית. קידום תשתית ארגונית מוסכמת להרחבת ההתנדבות וקידום יוזמות חדשות פורצות דרך בראייה בין מגזרית.
חיזוק והרחבת התשתית להעלאת המודעות ולשינוי תדמית ההתנדבות בציבור הרחב. חיזוק והקמת תשתיות טכנולוגיות לקידום ההתנדבות, , אשר ייחשפו את מגוון האפשרויות וההזדמנויות להתנדבות לציבור הרחב.