אודות המיזם

מקדמים את ההתנדבות וההשתתפות החברתית הבין מגזרית בישראל

מיזם ההתנדבות הישראלי מקדם אסטרטגיה בין מגזרית רחבת טווח, במטרה להרחיב ולבסס את היקף ההתנדבות וההשתתפות החברתית בקרב הציבור הישראלי.
 
התנדבות, היא הביטוי הבסיסי של יחסים בין בני אדם והיא עוסקת בצורך של בני אדם ליטול חלק בחיי החברה בה הם חיים ולחוש כי הם בעלי ערך בעיני אחרים. להתנדבות תרומה משמעותית ועמוקה, בהשפעתה על חיזוק החברה האזרחית, בתרומתה ללכידות ולסולידאריות החברתית ולתחושת השייכות לקהילה.
 
בישראל, על פי הלמ"ס, 21 אחוזים מהאוכלוסייה הבוגרת מתנדבת. היקף התנדבות זה, הינו נמוך מהממוצע במרבית מדינות המערב. השאיפה להרחיב את מספר המתנדבים ואת איכות התנדבותם, הובילה להקמת ועדה בנושא התנדבות, במסגרת השולחן העגול הבין מגזרי במשרד ראש הממשלה. התוצר של הועדה הזו, הינו מיזם ההתנדבות הישראלי.
 
חזון מיזם ההתנדבות הישראלי: להנחיל התנדבות כאורח חיים- להרחיב את ההתנדבות בקרב כלל האזרחים במדינת ישראל.
 
המיזם הוא מיסודם של ממשלת ישראל וג'וינט ישראל, בשותפות כלל ארגונית עם המועצה הלאומית להתנדבות, שתיל, רוח טובה, פלטפורמה לחברה אזרחית, חברה טובה ושותפים נוספים לקידום ההתנדבות בחברה הישראלית. המיזם פועל במטרה להרחיב את המודעות, האיכות, הכמות, ההשפעה והנגישות של ההתנדבות הבין מגזרית בישראל, באמצעות חיזוק ופיתוח תשתיות התנדבות ברות קיימא.
 
חדשנותו וייחודיותו של המיזם, היא ביצירת שיתוף פעולה בין מגזרי אשר יאפשר פתיחת מרחבי חשיבה ופעולה חדשים, ימנף תהליכים קיימים בכל אחד מהמגזרים, יצור ערכים מוספים הקיימים בכל אחד מהמגזרים ויאפשר הכלת מעגלים רחבים יותר בחברה הישראלית.
 
למידע נוסף על המיזם ועל הפעילות המתקיימת במסגרתו, ניתן ליצור קשר באתר האינטרנט של המיזם.