חיזוק ופיתוח תשתיות בשטח

פורום חיזוק ופיתוח תשתיות בשטח, מתמקד בפיתוח וחיזוק תשתיות העשייה ההתנדבותית ברמה הארצית, המקומית והארגונית. הפורום שואף להבטיח את קידומה של תשתית ארגונית מוסכמת להרחבת ההתנדבות בכלל החברות והקהילות ומקדם יוזמות חדשות פורצות דרך בראייה בין מגזרית. במחקרים שנערכו בשנים האחרונות, נמצא כי במטרה לייצר סביבה פוליטית, חברתית וכלכלית המאפשרת את מיצוי מלוא פוטנציאל ההתנדבות, יש בראש ובראשונה לחזק את התשתיות המעודדות את קיומה.

לתשתיות השטח חשיבות מכרעת לקידום ולצמיחת ההתנדבות ברמה המקומית והארצית. התשתיות יספקו לגורמים הפועלים בשטח את התמיכה המערכתית ההכרחית לייזום ולחיזוק פעולות התנדבות מקצועיות, משמעותיות ובעלות השפעה. הפורום שואף להוות פלטפורמה לקידום המדידה והמחקר בתחומי התנדבות הרלוונטיים לעשייה בשטח, לחקיקה ואסדרה של התשתיות, לפיתוח תחומי התנדבות שניתן ליישמם גם בעולם העבודה ולהעלאת המודעות לשינוי החברתי שנוצר, כתוצאה מההתנדבות.

יו"ר הפורום: