התנדבות בעולם העבודה

פורום התנדבות בעולם העבודה, מתמקד בהרחבת תחום התנדבות העובדים בשלושת המגזרים, בהסתכלות אסטרטגית ותוך כדי מתן מענה לסוגיות חברתיות מרכזיות.

תחום ההתנדבות בעולם העבודה החל לצבור תאוצה, עם ההכרה של ארגונים עסקיים ואחרים כי עליהם לגלות אחריות כלפי הקהילה שבתוכה הם יושבים. התנדבות בעולם העבודה, מאפשרת לאוכלוסיית העובדים להתנדב באופן שמשתלב באורח חייהם העמוס. זוהי למעשה הנגשה של ההתנדבות והפיכתה לאפשרית, עבור מתנדבים פוטנציאליים שיתכן ולא היו מתנדבים באופן אחר. על כן, ישנה חשיבות רבה לפיתוח תחום זה, לקידום ופיתוח מודלים מותאמים לארגונים וחברות המבקשים לקחת בכך חלק ולקדם את ההתמקצעות בתחום.

פורום התנדבות בעולם העבודה, שואף למקצע את תחום ההתנדבות בעולם העבודה, לתרום לפיתוח ידע חדש בתחום ואיגום ידע קיים וכן לקדם ולפתח תחומי התנדבות מגוונים ומתואמים לקהלי היעד השונים אשר יתרמו להנגשת והרחבת מס' העובדים המתנדבים בישראל. הפורום יקדם תהליכי הוקרה והכרה להתנדבות עובדים ויתמוך בפיתוח כלים טכנולוגיים הרלוונטיים להתנדבות בעולם העבודה.