העלאת מודעות וטכנולוגיה

פורום העלאת מודעות וטכנולוגיה, מתמקד בשני צירי פעולה מרכזיים: חיזוק והרחבת התשתית להעלאת המודעות ולשינוי תדמית ההתנדבות בציבור הרחב והקמת תשתית טכנולוגית לקידום ההתנדבות.

ישנה חשיבות רבה להעלאת קרנה של ההתנדבות בקרב הציבור הרחב, להעלאת מודעות למגוון פעולות ההתנדבות הקיימות ולהזדמנויות הטמונות בהן ולהוקרת המתנדבים הלוקחים חלק בעשייה. הוקרת המתנדבים, הינה ביטוי להערכה ולרצון להעצים את המתנדב, להגביר את השגיו, ואת שביעות הרצון שלו מההתנדבות ובכך לתרום לשיפור תדמיתה של ההתנדבות בכלל. לפיכך, הפורום שואף להעלות על סדר היום הציבורי את העשייה ההתנדבותית ולקדם את הצורך בעיגון חקיקתי לתהליכי ההכרה וההוקרה של מתנדבים.

הטכנולוגיה היא חלק בלתי נפרד מחיינו במאה ה-21 והיא עשויה לשמש כלי משמעותי לפיתוח וקידום ההתנדבות: הן ביכולתה להעלאות מודעות להתנדבות, להנגיש את ההתנדבות ולמנף את החדשנות בתחום ההתנדבות. הפורום שואף לייצר פלטפורמות טכנולוגיות שייחשפו את מגוון האפשרויות וההזדמנויות להתנדב וינגישו את מאגר הידע והמידע בהתנדבות ואת מגוון אפשרויות ההתמקצעות בתחום ניהול ההתנדבות.

 

 

יו"ר הפורום: