הכשרה והתמקצעות

פורום הכשרה והתמקצעות מתמקד בהקמת תשתית לפיתוח התמקצעות בהתנדבות ותומך בפיתוחו של מקצוע ניהול ההתנדבות.

הפורום אף יתמקד בקידום תהליכי הכשרה והסמכה לעוסקים בתחום ניהול ההתנדבות.

בשנים האחרונות הולך ומתפתח מקצוע חדש, ניהול התנדבות, שהוא בעל תפקיד מכריע בהצלחתה של ההתנדבות, בראייה הארגונית. לתהליך פיתוח המקצוע, מתלווים תהליכי הכשרה, הסמכה ומיסוד, הנשענים על עולם ידע שהולך ומתפתח בתחום זה.

להטמעתו של המקצוע החדש, כמו גם לפיתוח המקצועי של הלוקחים בו חלק, תהיה השפעה רבה על הארגונים המפעילים מתנדבים, על מנהלי ההתנדבות ועל המתנדבים עצמם. ניהול התנדבות מקצועי, יתרום להרחבת מעגלי המתנדבים, לשימור מתנדבים לאורך זמן וחווית התנדבות חיובית, משמעותית וסוחפת.

פורום התמקצעות שואף לספק תשתית להנגשת הידע והמידע הקיימים בתחום ההתנדבות, באמצעות מיסוד תהליכי למידה ובאמצעות הטכנולוגיה. הפורום ידגיש את פיתוח תהליכי הלמידה בראייה בין מגזרית ויעניק משענת מקצועית לתחום ההתנדבות בעולם העבודה ולתוכניות ומיזמי התנדבות הפועלים בשטח. פורום התמקצעות יזין את הצורך בעיגון תקינתי של תהליכים מקצועיים בעבודת ארגוני ההתנדבות ובהפעלת מתנדבים בכלל. 

 

 

יו"ר הפורום: