חקיקה ואסדרה

פורום חקיקה ואסדרה מתמקד בהקמת תשתית לקידום, פיתוח ועיגון המדיניות הציבורית והחקיקתית בתחום ההתנדבות וההשתתפות החברתית. קיימת חשיבות רבה לחקיקה ואסדרה בתחום ההתנדבות. מדיניות מעוגנת בחוק, אשר תקדם התנדבות, תעגן משאבים, תעניק תמיכות והטבות ולמתנדבים וארגונים ותייצר תמונה בהירה לגבי ההתנדבות בחברה הישראלית, תתרום באופן משמעותי להגדלת מספר המתנדבים ולשיפור איכות ההתנדבות בחברה הישראלית. פורום חקיקה ואסדרה שואף לקדם חקיקה שתבטיח הקצאת משאבים לטובת פיתוח תכניות התנדבות, מחקר בתחום ההתנדבות וחיזוק השדה ההתנדבותי. פורום זה יפעל לייסודה של שדולה לקידום ותמיכה בהתנדבות והשתתפות החברתית בישראל ויסייע במיסוד תהליכי ההתמקצעות הן עבור ארגוני ההתנדבות והן עבור העוסקים במלאכת ניהול ההתנדבות במסגרות השונות.

יו"ר הפורום: