משרד ראש הממשלה

תפקיד במיזם: 
מייסד

משרד ראש הממשלה עוסק בתחומי המדיניות, הביטחון, החברה והכלכלה של מדינת ישראל, ומבצע ומיישם את מדיניות ראש הממשלה וממשלת ישראל.
המשרד מתכלל פעולות בין משרדיות בתחומים שונים, לפי החלטות הממשלה וסדרי העדיפויות שקובע ראש הממשלה, ומוביל פרויקטים לאומיים רחבי היקף הנמצאים על סדר יומם של הממשלה ושל ראש הממשלה.

במסגרת משרד ראש הממשלה פועלים מספר רב של גופים, חלקם משולבים בפעילותו השוטפת וחלקם מהווים יחידות עצמאיות ונפרדות הנמצאות תחת פיקוחו של המשרד. סביבת המדיניות הפועלת כיום במשרד ראש הממשלה בנושאים החברתיים והכלכליים כוללת מספר גופי תכנון מדיניות מרכזיים:

  • מנכ"ל משרד ראש-הממשלה מוביל את עבודת המטה והמדיניות המתבצעת במשרד ראש הממשלה במכלול הנושאים הכלכליים, החברתיים והאזרחיים, מטעמו של ראש-הממשלה, והוא מוביל ושותף מרכזי בפרויקטים לאומיים גדולים שעל סדר יומה של הממשלה ושל ראש הממשלה. המנכ"ל עומד בראש המטה החברתי-כלכלי המורכב משלושה אגפים: אגף ממשל וחברה (האחראי על הפעלתו של השולחן העגול הממשקי, שמכוח המלצותיו קם מיזם ההתנדבות), אגף פנים תכנון ופיתוח ואגף כלכלה ותשתיות.
  • המועצה הלאומית לכלכלה – גוף מטה במשרד ראש הממשלה המייעץ לראש הממשלה באופן שוטף בנושאי כלכלה ומסייע בגיבוש המדיניות הכלכלית- חברתית.

נושאים באחריותו של משרד ראש הממשלה:

  • קביעת והובלת מדיניות הממשלה.
  • קביעת סדר יום לישיבות הממשלה, וניהולן.
  • ניהול אסטרטגי של קשריה של מדינת ישראל עם מדינות העולם.
  • ריכוז נושאי ביטחון וחוץ רגישים.
  • תכלול פעילותם של משרדי הממשלה והשרים על מנת שיפעלו על פי סדר העדיפויות הממשלתי.
  • אחריות על ביצוע מדיניות הכנסת.
  • התוויית מדיניות ההסברה במשרד ראש הממשלה ובגופים הכפופים לו.