משרד הרווחה והשירותים החברתיים

תפקיד במיזם: 
מייסד

משרד הרווחה והשירותים החברתיים משמש חוליה מרכזית במדינת הרווחה הישראלית.

ייעודו לעסוק, יחד עם משרדים וגופים אחרים, במניעה, הגנה שיקום וסיוע לכל אדם , משפחה וקהילה הנתונים במצבים של משבר זמני או מתמשך מפאת מוגבלות, עוני והדרה חברתית, קשיים, תפקוד, גיל, מין, אבטלה, אפליה , ניצול וסטייה חברתית.

משרד הרווחה והשירותים החברתיים פועל לספק לכל אדם, משפחה וקהילה את מיטב שירותי  הרווחה להם הם זקוקים, למנוע מצבי סיכון וסכנה, לחזק את המשפחות ואת הקהילות בסיכון ולתמוך בהשתלבותן בחברה, לטפח את החברה האזרחית בתחומי הרווחה ולקדם את הערכים של מדינה הרווחה הישראלית.

המשרד משתתף באופן פעיל בעיצוב מדינות הממשלה בתחום החברתי  והכלכלי כדי להבטיח את צמצום הפערים החברתיים , למניעת מצבי סיכון וסכנה בקרב כל קבוצות האוכלוסייה, באזורי מצוקה ועוני ובקרב קהילות בסיכון.

משרד הרווחה והשירותים החברתיים מטפל בילדים בסיכון, במשפחות נזקקות, בקשישים, באנשים בעלי מוגבלות פיזיות ובאנשים בעלי מוגבלויות שכלית ובין תפקידיו: ספוק מיטב השירותים  לכל אדם, משפחה וקהילה, להם הם זקוקים, קביעת סטנדרטים מחייבים של רמת השירותים עליהם המשרד אמון, טיפוח החברה האזרחית, שילוב האוכלוסיות המודרות בקהילה ובתעסוקה, חיזוק יכולת המשילות של הממשלה בשגרה ובחרום.

אודות תחום ההתנדבות במשרד הרווחה והשירותים החברתיים

תחום ההתנדבות במשרד הרווחה והשירותים החברתיים רואה בהתנדבות אמצעי בלתי נפרד מהמערך הלאומי הכולל.  תחום ההתנדבות מעודד ומקדם פעילות התנדבותית ורואה במתנדבים, נדבך רב ערך לפתוח החברה האזרחית. תחום ההתנדבות רואה את קידום ההתנדבות וההשתתפות החברתית כמהלך ערכי חשוב לממשלה ולחברה הישראלית כולה.

תחום ההתנדבות פעל בעבר, כדי להבטיח את העשייה ההתנדבותית וימשיך כך גם בעתיד, מתוך אמונה כי במתנדבים גלום משאב אנושי ערכי ובעל חשיבות רבה להתפתחות הסולידאריות החברתית. ההתנדבות מבטאת ערכים של אחריות חברתית, מעורבות ציבורית ועזרה לזולת. ערכים אלו תורמים לאיכות חיים, לסובלנות ויוצרים חברה איכותית שטוב לחיות בה. אנו חיים כיום במציאות שבה צורכי הפרט בקהילה הולכים וגדלים. ישראל כמו מדינות רבות בעולם המערבי, מתקשה לתת מענה באמצעות השירותים החברתיים בלבד ונעזרות יותר ויותר במתנדבים. מציאות חדשה זו מגבירה את הצורך בהעצמת ההתנדבות ופיתוח החברה האזרחית.

תחום ההתנדבות רואה בהתנדבות ערך ואמצעי להשגת סולידאריות חברתית וחוסן קהילתי וככזה היעד העיקרי הינו להנחיל התנדבות, להשריש ולבסס את ההתנדבות כשירות חברתי לכלל האוכלוסייה.עיקרי פעילות התחום בעשייה  הקשורה בהפעלת מתנדבים:

  • יחידות התנדבות ברשויות המקומיות - 114 יחידות בפריסה ארצית במחלקות לש"ח הנותנות מענה ותכלול לעבודת ההתנדבות ברשות המקומית.
  • תחנות שירות יעוץ לאזרח (שי"ל) כ-70 תחנות ברחבי הארץ הנותנות ייעוץ וסיוע  לאוכלוסייה בנושאים שונים שעיקרם מיצוי זכויות.
  • מוקד 118 – מוקד חרום למשרד הרווחה הפועל 24 שעות ונותן סיוע טלפוני ראשוני.
  • מתנדבי חו"ל - 1,500 מתנדבים בשנה מ-25 מדינות המגיעים למוסדות המשרד ומוסדות בפקוח המשרד ומסייעים לאוכלוסיות הנמצאות בטיפול המשרד.
  • מתנדבי השרות הלאומי לטובת ושל אוכלוסיה הנמצאות בטפול המשרד.
  • התנדבות של ולמען גמלאים וזקנים