מירב לוי

תפקיד במיזם: 
רכזת פורום הכשרה והתמקצעות

מנהלת הדרכה בתחום התנדבות בג'וינט התנדבות. ניהלה את המכון ללימודי התנדבות בעמותת נדב, המרכז הישראלי להתנדבות נוער וצעירים ועוסקת בפיתוח מסגרות למידה למקצוע העוסקים במלאכת ניהול והנהגת המתנדבים. הקימה את הפורום למנהלי/ות התנדבות הייחודי בחברה הישראלית. בעלת תואר שני בעבודה סוציאלית קהילתית מאוניברסיטת בר-אילן וערכה תזה בתחום ניהול התנדבות בני נוער בערי עמ"ן (עיר מתנדבת נוער). מתנדבת בניידת הלילה של עמותת עלם. מאמינה שהתנדבות היא דרך חיים.