מייסדים

תפקיד במיזם:
מייסד

משרד ראש הממשלה עוסק בתחומי המדיניות, הביטחון, החברה והכלכלה של מדינת ישראל, ומבצע ומיישם את מדיניות ראש הממשלה וממשלת ישראל.

תפקיד במיזם:
מייסד

משרד הרווחה והשירותים החברתיים משמש חוליה מרכזית במדינת הרווחה הישראלית.

תפקיד במיזם:
מייסד

ג'וינט ישראל (חל"צ) הוא ארגון יהודי-אמריקאי, הפועל למען האוכלוסיות החלשות, המתקשות להשתלב או לתפקד מבחינה חברתית בישראל.