ועד מנהל

תפקיד במיזם:
חבר ועד מנהל

אהוד (אודי) פראוור, ראש האגף לתכנון מדיניות, משרד ראש הממשלה. אהוד פרוור מכהן כראש האגף לתכנון מדיניות מאז הקמתו במשרד ראש הממשלה בשנת 2006.

תפקיד במיזם:
חבר ועד מנהל

דר' רמי סולימני, מנכ"ל ג'וינט אשלים. ד"ר רמי סולימני עוסק ב-30 השנים האחרונות בנושאים חינוכיים וחברתיים ככלל ובמיקוד באוכלוסיות חלשות בחברה הישראלית ובילדים, בני נוער וצעירים, בפרט.

תפקיד במיזם:
חברת ועד מנהל

תמר פלד–אמיר, ראש תחום בכירה - שיתופי פעולה בין מגזריים באגף לתכנון מדיניות, משרד ראש הממשלה.

תפקיד במיזם:
חברת ועד מנהל ויו"ר פורום חיזוק תשתיות עשייה בשטח

נילי דרור, מנהלת האגף למשאבי קהילה, תושבת ירושלים. בעלת תואר ב.א. בעבודה סוציאלית ותואר מ.א. בבריאות הציבור, בוגרת מחזור ראשון של סגל בכיר בשרות המדינה בבי"ס מנדל.

תפקיד במיזם:
חברת ועד מנהל

ענת פנסו, ראש היחידה הבינתחומית באשלים. ענת פנסו אחראית על היחידה הבין תחומית העוסקת בפיתוח ויישום תכניות בתחומים: קהילה, בריאות, התנדבות וילדים ובני נוער עם מוגבלות כמו גם על מרכז ידע אשלים.

תפקיד במיזם:
חבר ועד מנהל ויו"ר פורום אסדרה וחקיקה

עו"ד דן אורן החל לעבוד בתחומים משפטיים-חברתיים במחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים בשנת 1993 וכיום מכהן כראש אשכול שירותים חברתיים במחלקת ייעוץ וחקיקה.

תפקיד במיזם:
חבר ועד מנהל ויו"ר פורום הכשרה והתמקצעות

עו"ד יורם סגי זקס, יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות.

תפקיד במיזם:
חברת ועד מנהל ויו"ר פורום התנדבות בעולם העבודה

אהובה ינאי, מנכ"לית מתן- משקיעים בקהילה. אהובה ינאי עומדת בראש מתן מאז אוקטובר 2001. תחת הנהגתה הרחיב הארגון את פעילותו והגדיל באופן משמעותי את היקף ומגוון המשאבים המושקעים בקהילה.

תפקיד במיזם:
חברת ועד מנהל ויו"ר פורום התנדבות בעולם העבודה

עינת רובנשטיין מובילה, מזה למעלה מעשור, את פיתוח הקשרים שבין עסקים וקהילה וביסוסם.

תפקיד במיזם:
חברת ועד מנהל ויו"ר פורום מדידה, ידע ומחקר

פרופ' ליאת קוליק בעלת השכלה בתחומי מדעי החברה השונים: בוגרת פסיכולוגיה (אוניברסיטת בר אילן), מוסמכת במדעי ההתנהגות והניהול (הטכניון), בעלת תואר שלישי בסוציולוגיה (אוניברסיטת בר אילן).

תפקיד במיזם:
חבר ועד מנהל ויו"ר פורום העלאת מודעות וטכנולוגיה

קינן רבינו, סמנכ"ל מיזמי החזון של הקרן המשפחתית על שם תד אריסון. תחת אחריותו של קינן נמצאים: עמותת רוח טובה, מהות החיים חל"צ והאתר העולמי Goodnet.org .