הפורום הארצי

 

הפורום הארצי משמש מסגרת לשיתוף הציבור במסגרת מיזם ההתנדבות. הפורום הארצי מספק פלטפורמה לדיון ציבורי, עדכון, לשיח ולתגובות בכל הנוגע לפעולת המיזם ולהתקדמותה. הפורום הארצי מספק הזדמנות לקדם ולחזק שיתופי פעולה ולאגם ידע ומשאבים של העוסקים בהתנדבות וההשתתפות החברתית. 

הפורום הארצי עוקב אחר ההתקדמות ביישום המדיניות, קידום שותפויות ואיגום משאבים, ומסייע בתכלול עבודת הפורומים השונים ובהובלת וחיזוק התשתיות להתנדבות.

הפורום מורכב מכלל הארגונים העוסקים או פועלים לקידום התנדבות וההשתתפות החברתית בישראל: נציגי ממשלה, נציגי השלטון המקומי, גופים עסקיים, מוסדות אקדמיים וחוקרים, נציגי קרנות ותורמים, נציגי ציבור וכיו"ב. החברות בפורום הארצי תתאפשר לכל ארגון אשר מעוניין להצטרף, מותנה בהרשמה מראש, על גבי טפסי הקול הקורא של המיזם.

תוצרי הפורום הארצי:

  • חשיפה ועדכון לתכניות העבודה של הפורומים ותוכנית העבודה הכללית של המיזם.
  • למידת עמיתים, החלפת ידע, רעיונות חדשניים ומגוונים לקידום תחום ההתנדבות וההשתתפות החברתית.
  • חיזוק שיתופי פעולה ואיגום משאבים בין העוסקים בהתנדבות וההשתתפות החברתית. 
  • העלאת המודעות לתחום וחשיבותו.