ד"ר רמי סולימני

תפקיד במיזם: 
חבר ועד מנהל

דר' רמי סולימני, מנכ"ל ג'וינט אשלים. ד"ר רמי סולימני עוסק ב-30 השנים האחרונות בנושאים חינוכיים וחברתיים ככלל ובמיקוד באוכלוסיות חלשות בחברה הישראלית ובילדים, בני נוער וצעירים, בפרט. מעורבותו האישית והמקצועית העמוקה הופכת אותו למומחה בתחום. ב- 8 השנים האחרונות רמי הוא מנכ"ל "אשלים" העמותה לפיתוח שירותים לילדים, נוער, צעירים ומשפחות במצבי סיכון, המשותפת לממשלת ישראל ולג'וינט ישראל. במסגרת תפקידו, יזם ופיתח תכניות חדשניות בתחומי החינוך, הרווחה והבריאות לאוכלוסיות מגוונות תחת מנהיגותו הפכה עמותת "אשלים" לעמותה מובילה בתחומה. רמי התחיל את דרכו כמדריך של"ח, מורה לגיאוגרפיה ומנהלו הראשון של בי"ס "מפנה", (על פעילותו זו זכה בשנת 1992 בפרס מיוחד מטעם הסתדרות המורים). את עבודת הדוקטורט שלו, במסגרת המרכז לחקר החינוך באוניברסיטת סאסקס באנגליה, הקדיש לחקר סוגיות בתהליך הובלת שינוי במערכת החינוך (מחקרו יצא לאור כספר "הם לומדים מחדש"). זכה בפרס יו"ר הכנסת לאיכות החיים, כאות הוקרה להישגיו בתחום קידום חינוך הנוער בישראל. בשנת 2012 נכלל רמי ברשימת 50 אנשי החינוך המשפיעים ביותר בישראל.