ג'וינט ישראל

תפקיד במיזם: 
מייסד

ג'וינט ישראל (חל"צ) הוא ארגון יהודי-אמריקאי, הפועל למען האוכלוסיות החלשות, המתקשות להשתלב או לתפקד מבחינה חברתית בישראל.

הג'וינט הוא ארגון לא פוליטי הפועל בשותפות עם ממשלת ישראל, הרשויות המקומיות, המגזר השלישי והמגזר העסקי וכן עם תורמים מהארץ ומהעולם, לבניית התשתיות של עשרות תכניות, שירותים חברתיים ויוזמות המשנות את פני החברה בישראל.

ג'וינט ישראל פועל בקרב קבוצות שונות בחברה הישראלית, ללא הבחנה דתית, לאומית או פוליטית. הארגון מפתח שירותים לקבוצות הנעדרות הזדמנויות לשילוב חברתי מלא. הפעילות החברתית של ג'וינט ישראל נמצאת  במוקד העשייה של הג'וינט העולמי הפועל זה מאה שנה למען יהודים בעוד 70 מדינות בעולם.

ילדים ונוער בסיכון ובני משפחותיהם  גדלים למציאות נוחה יותר, זקנים ובתוכם גם ניצולי שואה זוכים להזדקן בסביבתם הטבעית בכבוד, נכים מצליחים להתגבר על משוכות גבוהות וכמובן גם עולים חדשים המפלסים את דרכם במציאות חדשה. אנשים רבים הנמצאים מחוץ למעגל העבודה, בעיקר בחברה החרדית והערבית נהנים מתוכניות תעסוקה המאפשרות להם השתלבות במעגל העבודה והחברה , צעירים ללא עורף משפחתי מוצאים את דרכם במסגרות השכלה, ייעוץ וליווי מקצועי ועוד.

דרכי פעולה

הג'וינט הוא גוף יוזם, מתכנן ומפתח תכניות, מתוך כוונה, שיתקיימו לאורך זמן. ג'וינט ישראל מאתר צרכים בשטח בקרב הקבוצות שלמענן הוא פועל,  ויחד עם שותפיו מפתח תכניות חברתיות, שירותים וכלים ייחודיים, בעלי השפעה מערכתית, הנותנות להם מענים.

תכניות הארגון ועשייתו נוגעים במאות אלפי ישראלים ומבטאים את המאמץ הבלתי פוסק של הג'וינט ליצור השפעה רב מערכתית ולהבטיח שלתכוניותיו השפעה ברמה הלאומית.

בג'וינט ישראל אגפים שונים, המסייעים לאוכלוסיות החלשות בכל הארץ:

 • אשל לחיזוק מעמד הזקנים בחברה
 • אשלים למען ילדים ונוער בסיכון
 • תבת  לשילוב במעגל העבודה
 • מסד קליטה לשילוב העולים בחברה
 • מסד נכויות לסיוע לאנשים עם מוגבלויות
 • מכון  אלכא למנהיגות וממשל  לפיתוח מנהיגות תלת מגזרית

המודלים והשירותים שפיתח הג'וינט במהלך השנים הפכו לאבני דרך במערך השירותים החברתיים בישראל. כך למשל, מרכז יום לזקן, שכונה תומכת לזקנים, מרכזי ילדים הורים, פנימיות יום, יזמות עסקית לנוער תכניות לקידום קליטת יהודים יוצאי אתיופיה (כדומת PACT),  מרכזי צעירים להכוונה של עולים, הקניית כישורי שפה לעולים חדשים, קידום חיים עצמאיים לנכים, תכניות בתחום התעסוקה לאלו שאינם מעגל העבודה, הרחבת ההתנדבות בקהילה, פיתוח וקידום כוח אדם בשירותים החברתיים ועוד.

הג'וינט במספרים

ג'וינט ישראל מגיע ל – 100,000 ילדים, נוער וצעירים בסיכון, 280,000 זקנים, 60,000 בלתי מועסקים, 40,000 עולים חדשים, 150,000 צעירים, 80,000 אנשים עם מוגבלות, זאת באמצעות:

 • 8 מרכזי מפת"ח (מרכזי פיתוח תעסוקה לחרדים)
 • 22 מרכזי הכוון תעסוקתי לערבים
 • 3 מרכזי תעסוקה לבני העדה האתיופית
 • 30 שכונות "מוטב יחדיו" למשפחות בסיכון (שכונות בהן מתחולל שינוי רב מערכתי, בדגש על ילדים ונוער בסיכון)
 • 106 קבוצות יזמות והכנה לעולם התעסוקה, לנוער בסיכון
 • 20 מרכזים לגיל הרך
 • 14 יישובים בהם נערכת פעילות להורים ולילדים יוצאי אתיופיה
 • 39 מרכזי צעירים
 • 6 מרכזים לחיים עצמאיים
 • 20 שכונות תומכות לנכים
 • 180 מרכזי יום לקשיש
 • 250 שכונות תומכות לזקנים
 • 130 עמותות לזקן
 • 45 ערי עמ"ן (עיר מתנדבת נוער)
 • ועוד.. ועוד..

הג'וינט פועל מזה מאה שנה ויחד עם שותפינו, פנינו למאה שנים הבאות.