גב' ענת פנסו

תפקיד במיזם: 
חברת ועד מנהל

ענת פנסו, ראש היחידה הבינתחומית באשלים. ענת פנסו אחראית על היחידה הבין תחומית העוסקת בפיתוח ויישום תכניות בתחומים: קהילה, בריאות, התנדבות וילדים ובני נוער עם מוגבלות כמו גם על מרכז ידע אשלים. ענת התחילה עבודתה בג'וינט בשנת 1995. בין תפקידיה הקודמים - פיתוח תכניות לילדים ובני נוער יוצאי אתיופיה ובמיוחד תכנית PACT. שותפה בשלבי הפיתוח של תכנית "התחלה טובה" במסגרת התכנית הלאומית לילדים ובני נוער בסיכון. ענת בוגרת תואר בגיאוגרפיה ותואר מוסמך בחינוך של האוניברסיטה העברית בירושלים. עסקה במחקר סוציולוגי חינוכי בראייה מיגדרית ובחקר נערות במצוקה בפרט.