גב' נילי דרור

תפקיד במיזם: 
חברת ועד מנהל ויו"ר פורום חיזוק תשתיות עשייה בשטח

נילי דרור, מנהלת האגף למשאבי קהילה, תושבת ירושלים. בעלת תואר ב.א. בעבודה סוציאלית ותואר מ.א. בבריאות הציבור, בוגרת מחזור ראשון של סגל בכיר בשרות המדינה בבי"ס מנדל.
עובדת במשרד הרווחה והשירותים החברתיים מאז שנת 1988. מילאה שורה של תפקידים בהם, מפקחת ארצית בנושא נשים מוכות ונפגעות תקיפה מינית, עוזרת מנכ"ל (בשנים 1992-1994), ממונה על איגום משאבים באגף פיתוח, סגנית מנהל מחוז ירושלים ברווחה ועד לקבלת תפקיד מנהלת אגף משאבי קהילה ב-6.2014.
בנוסף לתפקידים אילו חברת ועדת התמיכות המשרדית משנת 1992 ומשנת 2008 יו"ר הועדה, עובדה אשר חשפה אותה לפעילות המגזר השלישי. החל משנת 2004 פעלה בפורומים משרדיים שונים מול המגזר השלישי ובכלל זה ועדות שונות ושולחנות עגולים.
יש לציין כי בשנים 2004-2008 שימשה בתפקיד רשמת העובדים הסוציאליים.
ריכזה את התוכנית לקידום רווחת הבדואים בדרום בשנת 2009.
עברה קורס קציני התנהגות אוכלוסייה בשנת 2012 ושימשה כאחראית חירום במחוז ירושלים.