בעקבות המיזם נבחרו 16 תשתיות לחיזוק ההתנדבות בישראל